PROTEST PROTIV KAPITALIZMA – ZA SOCIJALIZAM

U subotu 26.novembra održani su antiimperijalistički i anti NATO protesti u Beogradu. Proteste je organizvao Savez komunističke omladine Jugoslavije uz učešće mladih komunista iz Evrope i članova Partije Komunisti Srbije.
Kao i uvek Komunisti Srbije se odazivaju na sve akcije koje organiziraju naši drugovi i drugarice a koje imaju za cilj rušenje kapitalizma i vode ka uspostavljanju vlasti radničke klase.
Protesti su bili dobro organizovani i prošli su bez incidenata.
Početna tačka je bila Knez Mihajlova ulica kod Biblioteke grada Beograda i kolona protestanata je krenula u pravcu trga Republike uzvikujući parole:
Dole kapitalizam!
Neću vlast buržuja nego radnog naroda!
NATO napolje iz Srbije!
Pevane su pesme:
Po šumama i gorama , Internacionala , Padaj silo i nepravdo Bella ciao .
Kolonu komunista u prolasku Knez Mihajlovom je dočekalo mnoštvo prolaznika ,prvo sa nevericom i iznenadjenjem a potom sa radošću i osmesima .
Komunisti su tu,
Vratili se partizani, su bili samo neki od komentara.
Niti jedan negativan komentar nismo čuli niti je neko pokazao neslaganje sa našim protestom.
Na kraju kolona se zaustavila na trgu Republike gde smo ostali još oko pola sata i gde su drugovi Banjanac i Djenić pozdravili prisutne i održali kratak govor.
Komusti Srbije pozivaju sve slobodoumne ljude da se priključe našoj borbi za ponovno uspostavljanje narodne vlasti!