KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN BORCA

Dana 04. jula 2024. godine delegacija Komunista Srbije položila je venac na spomenik Poziv na ustanak. Poslednjih 47. godina prostor ispred kuće Ribnikarovih i sppomenika Poziv na ustanak bilo je mesto centralnog obeležavanja Dana borca u SFRJ, SRJ i Srbiji do ove godine. Od ove godine centralna manifestacija obeležavanja Dana borca održava se iz nepoznatih razloga u Zemunu.
Dan borca poznat i kao praznik ustanka naroda Jugoslavije obeležavao je godišnjicu sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa Generalnim sekretarom KPJ Josipom Brozom Titom, održane 4. jula 1941. godine u Beogradu, na kojoj je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka. Sastanak je održan u kući Vladislava Ribnikara, koja je posle rata pretvorena u muzej,,4. juli”. Odlučeno je da, dotadašnji oblici pružanja otpora okupatoru i kvislinškim režimima u vidu sabotaža, diverzija i manjih oružanih akcija, prerastu u opštenarodni oružani ustanak, da partizanski način vođenja borbe postane osnovni oblik borbe, da formirane udarne grupe budu jezgra Narodnooslobodilačkim partizanskim odredima, da se u NOPO postave politički komesari kao predstavnici komunističke partije i naroda, da se u pojedine krajeve upute članovi CK KPJ sa ovlašćenjima u vezi organizacije ustanka, da se formira Glavni štab NOP odreda Jugoslavije i da se narodima Jugoslavije uputi Proglas sa pozivom na ustanak i otpor.
Ceo prostor oko kuće Ribnikar je danas devastiran i predstavlja sramotu za gradsku i republičku antinarodnu vlast koja baštini poražene snage iz Drugog svetskog rata.
Komunisti Srbije će i ubuduće obeležavati Dan borca isključivo na ovom mestu koje simbolizuje komunizam, jugoslovenstvo, bratstvo i jedinstvo, kao veličinu lika i dela Maršala Josipa Broza Tita.
Pored Komunista Srbije, prisutne su bile i delegacije SUBNOR-a Savski venac, SUBNOR-a Novi Beograd, SUBNOR-a Laćarak, Sekcija Šeste ličke i Društvo za istinu o NOB-u.
Živeo Dan borca!
Smrt fašizmu – sloboda narodu!