KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Dana Prvog maja 2024. godine aktivisti partije Komunisti Srbije okupili su se ispred spomenika Dimitrija Tucovića kako bi izrazili solidarnost sa radničkom klasom.
Komunisti Srbije uvek će se zalagati ne samo za bolje uslove rada radnika već i za revolucionarnu vlast radničke klase i radnih ljudi i njihovo neposredno učešće u upravljanju državom i društvom Sa ove distance, možemo reći da se u socijalističkoj, samoupravnoj Jugoslaviji najdalje otišlo u ostvarivanju ideala radnog čoveka koji je nadahnjivao čitav svetski proletarijat.
I pored sve goreg položaja radnika u kapitalističkoj Srbiji, danas su mnogi izabrali roštiljanje umesto borbe za radnička prava.
Žalosno je, da je i spomenik velikanu socijalističke misli u Srbiji Dimitriju Tucoviću vandalizovan a da antinarodna vlast ne pokazuje interesovanje za popravku.
Pored nas prisutni su bili i drugovi iz NKPJ i SKOJ-a kao i ambasador Republike Kube drug Leyde Ernesto Rodrigez Hernandez.