NAPUSTIO NAS JE POSLEDNJI PARTIZAN U KOMUNISTIČKOM POKRETU SRBIJE

Dana 20. 08. 2023. godine preminuo je drug Nikola Đukić komunista, partizan, marksista-lenjinista i veliki humanista. On je bio poslednji aktivni komunista partizan u Srbiji. Pre samo dve nedelje dežurao je sa nama u sedištu Komunista Srbije. Učestvovao je na svim protestima, forumima, tribinama, sastancima i drugim partijskim aktivnostima bez obzira na godine koje je gordo nosio. Danas među komunistima u Srbiji nema ni jednog partizana, kao što ni među malobrojnim partizanima nema ni jednog komuniste. Kada je 1945. godine postao član partije ostao joj je veran do poslednjeg dana svog života. Sa 78 godina partijskog staža ušao je u istoriju KPJ.
U partizane je otišao 1943. godine kao golobradi mladić i po svom drugarstvu i hrabrosti bio je omiljen u jedinici. Pet članova najuže familije stradalo je od četnika i ustaša. Ni te tragedije nisu zaustavile Nikolu na pobedonosnom putu u socijalizam. Posle rata bio je ugledni društvenopolitički radnik. Bili smo impresionirani Nikolinim poznavanjem istorje, filozofije i književnosti. Bio nam je inspirator za mnoge aktivnosti u političkoj teoriji i praksi. Pamtićemo i pridržavaćemo se njegove principijelne kritike povampirenog četništva u Srbiji. Sećanje na Nikolu Đukića za Komuniste Srbije biće večiti primer i uzor kome svaki naš član treba da teži.
NEKA JE VEČNA SLAVA DRUGU NIKOLI ĐUKIĆU.