ZLOČINI ČETNIČKIH BANDI

Septembra 1943. godine, četnici iz odreda Dušana Jeremića, na čelu sa zloglasnim koljačem Bogoljubom Vukovićem iz Donje Badanje, izvršili su pokolj u rodnom selu narodnog heroja Petra Jovanovića Komirićanca Komiriću, opština Osečina. Između ostalog, zatvorili su Perinu ženu i decu u kućicu krovinjaru, zapalili je i zaigrali oko kuće. Perina žena Rosa je uspela da izbaci decu napolje, a nju je zahvatio plamen, pa je ostala slepa. Posle toga su nastale još teže muke, jer ih niko nije smeo primiti u kuću, niti im dati parče hleba. Tom prilikom umrlo im je dvoje mlađe dece od gladi, dok su starija deca Ljubiša i Ljubinka preživela krijući se po tuđim kolibama i vodenicama.
Četnički odred Dušana Jeremića u Komiriću i okolini zaklao je 68 ljudi i žena.
Među žrtvama su bili i majka i sestra ( koju su prethodno silovali ) partizanskog borca Momčila Đurića Mome, pa su naredili da se njihova kuća spali i sve pomoćne zgrade sravne sa zemljom, zatim da se preore tako, da se ne zna gde je bio temelj njihove kuće. Išli su dotle da su i mačku ubili da se ne vrzma oko tog zgarišta. Na mesto one Komirićančeve kućice, posredstvom i brigom druga Tita, posle rata, podignuta je nova kuća.
Slučajnost je htela da su borci Drugog bataljona Druge srpske brigade narodne odbrane iz Valjeva, uhvatili 1945. godine zlikovca Bogoljuba Vukovića na reci Drini kod Batra, u selu Donjoj Borini, sa još sedam četnika, koji su pokušali da se prebace iz Bosne u Srbiju. Na saslušanju, zlikovac je priznao pred svojim pratiocima da je lično zaklao 78 ljudi, žena, devojaka i dečaka. Sva dokumentacija u vezi sa Vukovićevim zločinima, nalazi se u Istorijskom arhivu Republike Srbije.
Narodni heroj Petar Jovanović Komirićanac poginuo je novembra 1944. godine tokom borbi za oslobođenje Čačka.