SARADNICI FAŠISTA NA KALENDARU MUP-a REPUBLIKE SRBIJE

Na kalendaru za 2024. godinu koji je izdao MUP Republike Srbije nalaze i slike sa pripadnicima Srpske državne straže Milana Nedića kvinsliške formacije za vreme Drugog svetskog rata. Šta li nam to srpska policija poručuje tim slikama? Možda poručuju da su naslednici onih koji su se za redovnu platu stavili u službu okupatora, onih istih koji su hapsili svoje sugrađane Rome,Jevreje i antifašiste i predavali ih gestapou na ispitivanje i streljanje. Srpska državna straža, formacija koja je čuvala stražu oko koncentracionih logora Banjica, Niš, Kraljevo revnosno pazeći da neko ne pobegne. To su izgleda uzori današnjoj policiji koja za istinu i ne odstupa mnogo od metoda koje su koristili njihovi idoli sa pomenute slike. Odavno oni nisu više u službi naroda kako su nekad ponosno otpozdravljali komandantu na smotri. Oni su u službi novoformirane kapitalističke elite u Srbiji i služe za disciplinovanje slobodoumnih ljudi. Služe da asistiraju izvršiteljima dok izbacuju na ulicu samohrane majke ili porodice sa malom decom iz stanova koji su im na prevaru oduzeti. Poslednjih trideset godina jedna časna profesija je ukaljana i svedoci smo da je pošteni pojednci iz njenog sastava napuštaju. Takodje vidimo da je sve više pripadnika policije umešano u protivpravne radnje, od zaštite teških kriminalaca do direktnog učešća u vršenju krivičnih dela.
Sad je opet državna straža Srbije i služe vlastima a mi, to jest narod se sećamo naše Narodne milicije koja je sa ponosom uzvikivala SLUŽIMO NARODU!