Poseta delegacije Rumunske Socijalističke Partije

Dana 30.07. 2018. godine posetila nas je delegacija Rumunske Socijalističke Partije u sastavu Georgita Zbaganu potpredsednik partije, Petru Badaluta potpredsedik regionalnog komiteta i Petar Šera simpatizer partije. Inače RSP je članica Svetskog Komunističkog Pokreta i izuzetno je aktivna na međunarodnim komunističkim skupovima gde su uspostavili kontakt sa našom partijom i otpočeli bilateralnu saradnju. Sastanak sa drugovima iz Rumunije protekao je u srdačnoj i drugarskoj atmosferi. Rumunski komunisti su nas detaljno upoznali sa društveno-političkom situacijom u njihovoj zemlji kao i sa stanjem u komunističkom pokretu. Najoštrije su kritikovali podanički rumunski režim koji je skoro sve svoje privredne, poljoprivredne, prirodne i ljudske resurse budzašto prodao zapadnim krupnim kompanijama. Koliko je Srbija nisko pala videli smo iz činjenice da su za vreme SFRJ rumunski građani dolazili da rade kod nas kao jeftina radna snaga a danas naši ljudi odlaze da rade u rumunske fabrike. Primera radi minimalna plata u Rumuniji je 350 evra a u Srbiji 200 evra. Kao i kod nas u Rumuniji postoji nejedinstvo među komunističkim organizacijama, i RSP se bori da se komunisti ujedine. Trenutno u Rumuniji postoje 4 komunističke partije i to Rumunska Socijialistička Partija, Humanitarna Partija Rumunije, Nova Komunistička Partije i Komunistička Partija 21.veka. Sve ove četiri partije imaju identičan stav da je Kosovo deo Srbije. Od njih samo RSP izlazi na parlamentarne izbore. Zbog jake antikomunističke propagande kao i delovanja bezbednosnih službi nisu uspeli da uđu u parlament. Drugovi iz RSP su najoštriji kritičari EU i NATO pakta čiji je Rumunija član. Zbog toga su oni i članovi njihovih porodica izloženi permanentnoj diskriminaciji od strane aktuelne vlasti koje se ogleda u gubitku posla, neosnovanim finansijskim kaznama, nemogućnosti ostvarenja osnovnih građanskih i ljudskih prava.

Mi smo drugove iz RSP upoznali takođe sa katastrofalnom društvenom i političkom situacijom u Srbiji kao i sa stanjem u komunističkom pokretu kao i sa našim političkim aktivnostima. Uručili smo im naš časopis sa kojim su bili oduševljeni kao i knjigom našeg predsednika Svetozara Markanovića.

Drugovi iz RSP su nas pozvali da im uzvratimo posetu što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.