PODRŠKA KS KONGRESU KP AUSTRALIJE

BOB BRAJTON PREDSEDNIK CK KP AUSTRALIJE I DRUG DEJAN JOVANOVIĆ ČLAN CK KS

Dragi drugovi,

Partija Komunisti Srbije daje punu podršku Kongresu Komunističke partije Australije i želimo vam puno uspeha u radu. Nadamo se da ćete stvoriti uslove za rušenje kapitalističkog sistema i stvaranje socijilaističkog društva po meri čoveka. Želimo da našu saradnju u budućnosti podignemo na viši nivo. Smatramo da bi borbi radničkih i komunističkih partija protiv kapitalizma značajno doprinelo osnivanje Nove komunističke Internacionale i nadamo se da će vaša partija dati podršku za njeno osnivanje.

 

Drugarski pozdrav,

Partija Komunisti Srbije.

 

U ime Centralnog komiteta Komunističke partije Australija, molimo vas primate zahvalnost na pozdravu vaše partije 13. Kongresu naše partije, koji je održan u Sidneju od 1. do 3. decembra. Iskreno cenimo vašu solidarnost.

U socijalizam!

Bob Brajton, Predsednik CK KP

Australije.