KATASTROFALAN POLOŽAJ DECE U SRBIJI I DRUGIM KAPITALISTIČKIM DRŽAVAMA

Samo u socijalističkim državama deca imaju preduslove za srećno detinjstvo i pravilan razvoj

Pre 67 godina, Ujedinjene nacije ustanovile su 20. novembar kao Svetski dan deteta. Na isti dan 1959. godine doneta je Deklaracija o pravima deteta, a 1989. Konvencija o pravima detata Ujedinjenih nacija Širom sveta, ovaj datum obeležava se kao dan u kojem se ukazuje na obavezu svih da rade u korist dobrobiti dece.

Svedoci smo da su danas deca u Srbiji izložena nasilju u porodici i školi.  Činjenica je da je 80% osnovaca izloženo vršnjačkom nasilju. Ovakva situacija je proizvod grubog kapitalističkog sistema, jer roditelji zbog robovoskog celodnvenog rada nemaju vremena niti energije da se posvete vaspitavanju svoje dece. Dakle društvo više nije u stanju da organizuje mlada ljude da se bave sportom i drugim korisnim društvenim aktivnostima, već je to privilegija bogatih.

Nekada je društvo brinulo o svom podmlatku i njihovom pravilnom razvoju kroz organizacije: pionirska, gorani, izvidjači, razne sportske organizacije, folklorne, umetničke i preko raznih školskih sekcija, kao i radnih akcija. Bili su obavezni sistematski pregledi i vakcinacija dece. Primera radi u SFRJ na 100 000 dece jedno je bilo autistično, a danas u Srbiji na 100 dece jedno je autistično. U SFRJ deca nisu bolovala od kancera, a danas samo u Obrenovcu 17-oro dece ima kancer, a u Srbiji 300.

Slično je stanje u svim zemljama kapitalizma. Od 60 miliona migranata, 40 miliona su deca. Ovakvo stanje je proizvod nasilnog rušenja sistema u siromašnim državama od strane imperijalističkih sila koje se sprovode isključivo zbog interesa  i stvaranja što većeg profita.

Ovakav položaj dece u svetu biće sve gori dok se iz temelja ne bude srušio kapitalistički sistem.