IZDAJNIK,KOLJAČ,SADISTA

Pred Višim sudom u Valjevu u toku je postupak za rehabilitaciju izdajnika Nikole Kalabića,nekadašnjeg četničkog komandanta Gorske garde Draže Mihailovića.I pored velikog broja svedoka,koji su u periodu posle oslobođenja svedočili o zverstvima pripadnika četničkog pokreta,a posebno su se izdvajali zločini jedinice kojom je komandovao Nikola Kalabić,koji su sprovodili krvavi teror nad patriotama i narodom koji je uključivao najsurovije metode likvidacije i sadizma poput klanja i vezivanja na ražanj iznad vatre,aktuelna vlast pokušava da se još jednom rehabilitacijom osvedočenog zločinca naruga svim žrtvama i patriotama koje su dale život za oslobođenje zemlje.U tom cilju angažovani su kafanski istoričari Veselin Đuretić i Kosta Nikolić koji falsifikovanjem nepobitnih istorijskih činjenica pokušavaju da od najsvirepijeg ratnog zločinca naprave žrtvu.
Među mnogim poznatim podacima o surovim likvidacijama koje su izvršili pripadnici Gorske garde kojom je komandovao Kalabić navešćemo ubistvo narodnog heroja Živana Đurđevića.
Živan Đurđević je bio rodoljub,glavna veza između Okružnog komiteta partije i partizanskih jedinica valjevskog okruga. 25. maja 1943.godine oko 200 četnika Nikole Kalabića opkolilo je Živanovu kuću.Na mestu su ubili Milana Kitanovića,člana Okružnog komiteta KPJ,a Živana,njegova dva sina Radomira i trinaestogodišnjeg Marka i četrnaestogodišnju kćerku Cvetu sproveli u četnički štab.Živan i deca nisu ništa priznali,te su četnici pucali u starijeg sina Radomira i teško ranjenog zverski tukli i mučili dok nije izdahnuo.Iako je gledao kako su mu mučili i ubili sina,Živan nije hteo da oda drugove.
Odveli su ga na Debelo brdo gde su naložili vatru i pekli mu noge na žaru.Onda su raspalili vatru,svukli ga i svezali lancem za ražanj.Okretali su ga pored vatre i nadnosili nad plamen.Živan ništa nije progovorio.Pekli su ga sve dotle dok nije izgubio svest i izdahnuo.Herojski je završio život u najužasnijim mukama.
Nažalost nove ” demokratske ” vlasti izjednačile su partizane i četnike.
Epilog oko rehabilitacije dvostrukog izdajnika i ratnog zločinca Nikole Kalabića mogao bi biti isti kao i u slučaju njegovog komandanta Draže Mihailovića.