FRIDRIH ENGELS O EKSPLOATACIJI

” KADA  KAPITALISTI SVESNO PRISILJAVAJU RADNIKE NA RAD U USLOVIMA KOJI VODE U SMRT, TO TREBA NAZVATI ONIM ŠTO  I JESTE: UBISTVO.

 

.”