ČESTITKA POVODOM DANA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE

Svim pripadnicima komunističkog i radničkog pokreta sa Jugoslovesnkog prostora i simpatizerima, najsrdaačnije čestitamo 22.decembar, Dan Jugoslovenske Narodne Armije.

Tog dana 1941.godine Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je izvela svoju prvu borbenu akciju protiv okupatorskih snaga. Brigada je, kao prvi operativni sastav NOV i POJ, predstavaljala prekretnicu u partizanskom načinu ratovanja. Bila je sposobna da vrši brz manevar i izvodi borbena dejstva na širem operacijskom prostoru. Bila je preteča svih proleterskih udarnih brigada, kasnije divizija, korpusa i armija Jugoslovenske armije (JA). Posebno treba naglasiti da je brigada formirana sopstvenim snagama od četiri bataljona iz Srbije i dva iz Crne Gore, bez ičije strane pomoći.

Nažalost, u podaničkim državicama nastalim posle raspada Velike Jugoslavije, ovaj dan se više ne obeležava kao praznik. Ali, mi komunisti se ne odričemo svetlih tradicija NOB i antifašističke borbe, kao ni socijalističke revolucije čiji je nosilac bila KPJ, a udarna snaga NOVJ.

ŽIVELA JNA, ŽIVELA JUGOSLAVIJA!