ZASTAVA KOMUNISTA SRBIJE U BERLINU

Berlin 27.08.2022. godine. Festival štampe komunističkih partija u organizaciji DKP ( Nemačke komunističke partije) i njihovog glasila UZ (unsere zeit- naše vreme ) .
Delegati komunističkih partija iz čitavog sveta danas su se okupili u Berlinu da razmene iskustva u borbi protiv kapitalizma. U radu je učestvovala i delegacija partije Komunisti Srbije i prenela je naše stavove i iskustva u vezi tog problema.
Skup je započeo dogovorom i podelom akreditacija za članove delegacija.
Posle toga pristupilo se radu po grupama i po interesovanjima učesnika.
Delegacija partije Komunisti Srbije je prisustvovala debati koju su vodile drugarica Renate Koppe ispred Nemačke komunističke partije, drugarica Juana Martinez predstavnica ambasade Republike Kube , drugarica Xiaoxuan Yu predstavnica NR Kine kao i drug Chu Tuan Duc iz Socijalističke republike Vijetnama.
Tema debate je bila o uspesima i teškoćama prilikom izgradnje socijalističkog društva i diskutovalo se o sledećim pitanjima:
-Postavljanje novih ciljeva za prevazilaženje siromaštva i razvoj produkcionih snaga.
– Odnos ekonomije i ekologije
-Kako se razvija socijalistička demokratija
-Uloga tržišno privrednih odnosa u ekonomiji
-Internacionalna saradnja socijalističkih zemalja.
Za sutra su predvidjeni susreti koje će delegati partije Komunisti Srbije imati sa predstavnicima drugih partija .