ZA RADNIČKA PRAVA SE NE BORI UZ MONARHISTIČKU ZASTAVU

Na protestu radnika Fijata vijore se zastave Republike Srbije koja i pored toga što je još uvek Republika na svojoj zastavi ima monarhistčki grb. Apsurdnost situacije jer su upravo oni koji su radnike “Fijata”, kao i ostale radnike u Srbiji doveli do katastofalnog položaja, pripadaju desnom spektru i koji se zalažu za kapitalizam i monarhiju. U doba socijalizma fabrika automobila “Zastava” je godišnje proizvodila 200 000 automobila a delovi za automobile bili su 90% od domaćih kooperanata. Danas “Zastava” u kooperaciji sa Fijatom proizvodi model Fijat 500L ispod 50.000 godišnje a omer ugrađenih delova je obrnut, 90% je iz uvoza.
Kapitalizam po običaju iznenadi svoje “žrtve“. Radnici u Srbiji bi da nose četnička obeležja a da žive kao u socijalizmu. Nedostatak svesti među radnicima o neophodnosti borbe za radnička prava ali pod radničkom, crvenom zastavom sa srpom i čekićem i dovela je radnike u ropski položaj.
Kapitalizam uspeva, gotovo vekovima, da iznenadi svoje vernike. Sve u svemu, ono što se dešava randicima Fijata nije ništa novo i nigde to ne predstavlja neku novinu, takva je priroda kapitalizma. Nije ništa novo ni ponašanje srpske vlade; ipak je ona prvo kapitalistička a potom srpska vlada. Iluzija je da će sada Vlada pomoći radnicima kao što je pomogla vlasnicima Fijata kada je kupovala radna mesta. Naivna je predstava da će posredovanje vlade u ovom sukobu radnika i kapitalista biti na strani radnika.
Sprega monarhije, kapitalizma i crkve znači sigurnu robovsku poziciju i propast radničke klase.