XXII KONFERENCIJA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA SVETA

XXII Konferencija komunističkih i radničkih partija sveta održana je u Havani prestonici otpora američkom imperijalizmu. Konferencija je trajala tri dana, od 27-29. oktobra 2022. godine.
Na njoj je učestvovalo 77 partija iz 60 zemalja sveta sa ukupno 145 delegata. Među učesnicima je bila i partija Komunisti Srbije, koja je ujedno predstavljala i Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora Jugoslavije.
Osnovna tema sastanka je bila podrška narodu Kube u njegovoj pravednoj borbi protiv zločinačkih sankcija koje je neofašistički američki režim uveo Kubi pre više od 60 godina. Smatramo za potrebno da posebno naglasimo da su Amerikanci stavili Kubu na spisak zemalja koje pomažu terorizam, a opšte je poznato da su SAD glavni nosilac i finansijer terorizma u svetu. Pored ovoga na konferenciji su razmatrana i druga važna pitanja od značaja za opstanak čovečanstva kao što su globalna ekonomska kriza, ugrožavanje životne sredine, rat u Ukrajini kao i druga krizna žarišta u svetu koje je prouzrokovali američki imperijalizam i njegovi sateliti.
Kako kroz diskusije predstavnika partija učesnika, tako i kroz usvojene zajedničke dokumente, iskazan je visok nivo saglasnosti po razmatranim pitanjima.
Poseban pečat ovoj konferenciji dalo je učešće Generalnog sekretara komunističke partije Kube i predsednika Republike Kube druga Migela Dijaza Kanela koji je u svom nadahnutom izlaganju izneo veoma preciznu analizu aktuelne situacije u svetu i podržao plan rada koji je Solidnet usvojio za naredni jednogodišnji period. Njegov govor i njegov neposredan odnos sa delegatima konferencije, još jednom su pokazali da se radi o čoveku i komunisti koji je potekao iz naroda.
Delegacija partije Komunisti Srbije je pored susreta sa predsednikom Kanelom imala razgovore i sa predstavnikom CK KP Kube zaduženom za međunarodnu saradnju sa Evropom kojom prilikom se zahvalila našoj delegaciji na učešću i doprinosu rada konferenciji. Istim povodom zahvalio nam se i rukovodilac za Odeljenja za međunarodnu saradnju CK KP Kube.
Sledeća konferencija Solidneta biće održana 2024. godine u Republici Turskoj.
Zahvaljujemo se Komunističkoj partiji Kube i kubanskom rukovodstvu na toplom i drugarskom dočeku naše organizacije i na izuzetnoj organizaciji konferenciji.
SF-SN