VIDEO KONFERENCIJA O AMERIČKIM BIOLABORATORIJAMA

Dana 25. februara 2023. godine Komunisti Srbije su učestvovali na međunarodnoj video konferenciji posvećenoj borbi protiv američkih biolaboratorija.
Organizator konferencije je Savez partija za zabranu biološkog oružja u čijem sastavu su: Ujedinjena KP Gruzije, Socijalistički pokret Kazahstana, KP Pakistana, Socijalistička partija Letonije, KP Azerbejdžana, KP Kirgistana, Partija komunista Kirgistana, ” Antilab Gruzija” i drugi pokreti i novinari iz 10 zemalja.
Pored naše partije na video konferenciji učestvovalo je još 33 partije i novinara iz celog sveta. Iz Srbije je još učestvovala i novinarka Tatjana Stojanović.
Svi učesnici konferencije u svojim referatima osudili su aktivnosti američkih biolaboratorija koje su stacionarne u celom svetu a naročito na teritorijama zemalja bivšeg SSSR-a.
Analizirani su izveštaji iz Rusije, Kine, SAD i drugih zemalja u vezi sa biološkim oružjem.
U fokusu su i vojnobiološke aktivnosti Pentagona i zemalja NATO-a i prebacivanje istraživačkih programa i projekata proizvodnje biološkog oružja iz Ukrajine u Jermeniju, Gruziju, Kazahstan, zemlje Istočne Evrope.
Interesantna je informacija koju smo dobili od holandske novinarke Sonje van de Ende da se u mnogim evropskim bolnicama leče ukrajinski vojnici koji su oboleli od nepoznatih bolesti.
U našem referatu istakli smo da se samo rušenjem kapitalizma mogu anulirati pretnje biološkim oružjem jer su samo socijalističke zemlje sposobne da sačuvaju zdravlje svojih građana.
Neophodna je konsolidacija društvenih i političkih snaga za suprotstavljanje imperijalističkim planovima SAD za upotrebu biološkog i toksičnog oružja kao i širenje međunarodne koalicije za borbu protiv bioloških laboratorija.