U IZMIRU ĆE SE ODRŽATI 21. MEĐUNARODNI SASTANAK KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

Partija Komunisti Srbije je sa pažnjom pratila sastanak radne grupe IMCWP čiji je član ( sa jugoslovenskog prostora članovi su takođe NKPJ-Srbija, SRP; Hrvatska i KPM- Makedonija ) za pripremu 21. Međunarodnog Sastanka Komunističkih i Radničkih Partija koji je prošlog meseca održan u Izmiru u Turskoj.

Na sasatanku su učestvovale delegacije sledećih partija radne grupe: Komunistička partija Brazila, Komunistička partija Kine, . Komunistička partija Kube, AKEL Cipar, Komunistička partija Češke i Moravske, Komunistička partija Grčke, Radnička partija Mađarske , Komunistička partija Indije, Komunistička partija Indije marksista, Tudeh partija Irana, Radnička partija Koreje, Komunistička partija Libanona, Komunistička partija Nepala, Palestinska komunistička partija, Komunistička partija Portugala, Komunistička partija Ruske Federacije, Komunistička partija Španjolske, Komunistička partija Južne Afrike, Komunistička partija Turske, Komunistička partija Ukrajine, Komunistička partija Vijetnama, Komunistička partija španjolskog naroda, Komunistička partija Sirije- ujedinjena, Komunistička partija Italija, Komunistička partija Francuske.

Odlučeno je da će se sledeći 21. Međunarodni Sastanak Komunističkih i Radničkih partija IMCWP održati u Izmiru, od 18. – 20. oktobra, u suorganizaciji Komunističke partije Turske i Komunističke partije Grčke. Tema 21. IMCWP bit će: “100. godišnjica osnivanja Komunističke internacionale. Borba za mir i socijalizam se nastavlja!”.