TV DUEL PREDSTAVNIKA KOMUNISTA SRBIJE I MONARHISTE IZ POKS-a

Komunisti Srbije u odbrani tekovina revolucije i samoupravnog socijalističkog sistema.
Sekretar za informisanje partije Komunisti Srbije drug Dragan Ivic protiv portparola Miloša Parandilovića iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije.
Istinom protiv mitova i laži
Činjenicama protiv obmane i prevare.
Komunisti Srbije su uvek na prvoj liniji borbe za ideju slobode i pravde.