TITO ЈЕ ПОСЕТИО ЈАСЕНОВАЦ

Zabluda koja se odnosi na Josipa Broza Tita vezana je za pitanje percepcije Jugoslavije. U pokušaju da se pokaže kako su Srbi imali negativan tretman u SFRJ, često se govori o tome da Tito nikada nije posetio Jasenovac. Time oni koji tu zabludu plasiraju žele da pokažu da je Tito zanemarivao srpske žrtve.
Ono što prećutkuju jeste i da su u logoru Jasenovac ubijena i dva Titova bratanca.
Nakon velikog stradanja u Drugom svetskom ratu, narodi koji su činili Jugoslaviju su i pored nekih zverstava koja su se dogodila, odlučili da pokušaju iz početka. Za to je bilo potrebno istaći ideju bratstva i jedinstva i oslobodilački karakter narodnooslobodilačke borbe. U skladu sa tim, najpre se pristupa obeležavanju bojišta i organizovanoj javnoj memorijalizaciji boraca. Potom, u posleratnim godinama, kada se i u ostatku Evrope počinje sa obeležavanjem stratišta nedužnih, obeležavanja počinju i kod nas. Da je Tito imao bilo šta protiv, u tom trenutku kada je bio najjači, ne bi dozvolio da se bilo šta radi. Socijalistička Jugoslavija je memorijalizovala Jasenovac i podigla memorijalni kompleks posvećen žrtvama ustaškog koncetracionog logora.
Maršal Tito je dva puta bio u Jasenovcu.
Prvi put 1945. godine dok na tom mestu nije bilo ničeg osim ruševina čije raščišćavanje je bilo u toku. Drugi put Tito je u Jasenovcu bio između 10 i 11 kongresa SKJ ( 1974 – 1978 ), kada su sa njim stratište Jasenovac posetili Edvard Kardelj, Miloš Minić i Dušan Dragosavac.