SVEČANI PRIJEM NOVIH ČLANOVA U PARTIJU KOMUNISTI SRBIJE

Dana 05.09.2020. godine Beogradski komitet partije Komunisti Srbije primio je u svoje redove nove članove.
Zbog naših principijelnih stavova baziranih na marksizmu i lenjinizmu sve više mladih ljudi pristupa u naše redove.
Komunisti Srbije u narednom periodu pojačaće borbu za rušenje kapitalizma, ukidanje eksploatacije čoveka od strane čoveka i vlast radničke klase.
Pozivamo sve koji žele da uzmu učešće u borbi protiv surovog kapitalizma, kolonijalnih namesnika i njihovih gazda, da stupe u naše redove.