STAV KOMUNISTA SRBIJE O KORONI

Smatramo da je situacija sa korona virusom veoma ozbiljna i da je potrebno intervenisati. Komunisti Srbije u potpunosti podržavaju zajednički tekst komunističkih i radničkih partija sveta koji je pripremila Komunistička Partija Grčke ( KKE ) te isti prenosimo u celosti.

Neposredne mere zaštite zdravlja i prava naroda

Komunističke i radničke partije sveta odgovorno su postavljene pred našim narodima.Mi smo tu! Mi smo na čelu borbe da se odmah preduzmu sve mere za zaštitu zdravlja i zaštitu prava radničke klase i naroda.

Pandemija COVID-19 ne može sakriti opasnost koja proizilazi iz tragičnih grešaka zdravstvenih sistema u svim kapitalističkim zemljama koje su bile poznate i pre izbijanja korona virusa. Do ovih grešaka nije došlo slučajno,one su rezultat anti-narodne politike koje su vodile buržoaske vlade s ciljem komercijalizacije i privatizacije zdravstva,radi podrške profitabilnosti monopolskih grupa. Ovakva politika potkopava velike naučne i tehnološke mogućnosti koje su danas dostupne za ispunjavanje svih potreba ljudi u prevenciji i zdravstvenoj zaštiti.

Današnja iskustva ističu superiornost i blagovremenost socijalizma i centralnog naučnog planiranja zasnovanog na neophodnim potrebama, koja mogu da obezbede primarnu zdravstvenu zaštitu i prevenciju, bolnice, medicinsko osoblje, zdravstvo, laboratorije, lekarske preglede i sve ostalo što je potrebno za ispunjavanje stalnih zdravstvenih potreba ljudi.

Prethodno usporavanje svetske ekonomije sada se dodatno pojačava širenjem korona virusa i povećanjem rizika od nove krize u narednom periodu. Uprkos propagandi o ” jedinstvu “, buržoaske vlade podržavaju monopolske grupe na sve moguće načine i nastojaće da teret krize svale na narode.Narod ne može i ne sme ponovo da ispašta!

Preduzimanje neophodnih mera danas, zahteva takođe borbu naroda protiv podrške monopolskim grupama, koje žrtvuju zdravlje naroda zarad kapitalističke profitabilnosti.

Komunističke i radničke partije zahtevaju da se odmah preduzmu sve potrebne mere za rešavanje epidemije, uključujući sledeće:

1. Neposredno jačanje sistema javnog zdravstva državnim finansiranjem, zapošljavanje medicinskog osoblja sa punim radnim vremenom i sa punim radnim pravima. Zadovoljenje svih potreba na odeljenjima intezivne nege i infrastrukture potrebne za potpuno funkcionisanje javnih zdravstvenih i istraživačkih službi.

2. Trenutno besplatno pružanje svih potrebnih sredstava zaštite ( maske, rukavice, antiseptici itd. ) od strane države i borba protiv profiterstva. Obezbediti sve mere zaštite svom medicinskom osoblju koje se bori i žrtvuje u bolnicama i o svom trošku.

3. Zaštita prava i prihoda radničke klase. Da se zaustavi nepriznavanje prava radnika od strane kapitalista koji pod šminkom epidemije Covid-19 masovno otpuštaju radnike i pokušavaju dodatno da im otežaju pravo na zaradu, radno vreme, odsustvo sa posla itd.

4. Ne dozvoliti bilo kakvo smanjenje demokratskih prava naroda pod izgovorom korona virusa.