SREĆAN OSMI MART

Svim drugaricama čestitamo Osmi mart, međunarodni dan žena. I ovaj Dan žena protiče u uslovima surovog izrabljivanja žena i nepodnošljivih uslova života i rada kojem su one izložene u kapitalizmu. Podatak da je devet žena ubijeno u Srbiji u ovoj godini više je nego zabrinjavajući. Ovaj dan samo žene koje žive u socijalizmu treba da proslavljaju dok žene koje žive u kapitalizmu treba da se pobune za svoja prava.
Žene danas moraju da se organizuju u radničkom pokretu i da se aktivno uključe u borbu protiv kapitalizma. Žene ne mogu da svedu svoje zahteve na program onih dama iz viših krugova koje bi htele viša prava za ženu ali pod uslovom da se očuva današnje nepravično društveno uređenje koje prava daje samo jednim a drugima samo dužnosti.
Buržoazija se bori za svoj uticaj na žene pomoću klerikalnih, feminističkih i reformističkih organizacija uz pomoć države i crkve. Žene se moraju više angažovati u okviru proleterskog pokreta. Bolji položaj žena neće doći iz borbe žena protiv muškaraca, već iz energične i istrajne borbe potlačenih društvenih klasa protiv njihovih ugnjetavača.
U toku NOB-a oko 100.000 žena prošlo je kroz redove Narodnooslobodilačke vojske, kao borci, bolničarke, komandiri i komesari. Oko 25.000 žena poginulo je u oružanoj borbi s okupatorom, 40.000 žena bilo je ranjeno, 1171 žena nosioci su Partizanske spomenice od 1941. godine. Za narodne heroje proglašena je 91 žena, a 2000 postale su oficiri Narodnooslobodilačke vojske. Sve te brojke ne mogu dati ni približnu sliku učešća žena u našoj socijalističkoj revoluciji.
Pozivamo sve žene da se aktivno uključe u borbu protiv kapitalizma jer samo u socijalizmu mogu da ostvare svoja prava.