SOLIDARNOST SA KOMUNISTIMA POLJSKE

Podanička vlast Poljske koja je u službi krupnog kapitala i imperijalističkih SAD donela je zakon kojim se izjednačava fašizam i komunizam. Partija Komunisti Srbije solidariše se sa Komunističkom partijom Poljske u njihovoj borbi za afirmaciju komunističkih ideja, simbola i stavova. Opšte je poznato da je Crvena Armija oslobodila Poljsku kao i najveći deo Evrope od fašizma čiji su borci ginuli sa  crvenom petokrakom na čelu a koja je sada zakonom zabranjena. Jasno je da je zakon donet kako bi se vlada Poljske što više dodvorila SAD-u, samim tim ova odluka dokazuje da u Poljskoj kao i u Evropskoj Uniji nema demokratije.

*Članak 256

§ 1. Tko javno promovira nacizam, komunizam, fašizam ili druge totalitarne političke sisteme ili poziva na mržnju na temelju nacionalne, etničke, rasne ili vjerske pripadnosti, ili nepripadanju nekoj vjerskoj skupini, bit će podvrgnut kazni oduzimanja slobode u trajanju do 3 godine.

§ 1a. Istom kaznom se ima kazniti onaj tko javno propagira nacističku, komunističku i fašističku ideologiju pozivajući na nasilje kako bi utjecao na politički ili društveni život.

§ 2. Istom kaznom se ima kazniti svatko tko, u svrhu širenja, proizvodi, snima, uvozi, dobavlja, prodaje, nudi, skladišti, čuva, predstavlja, prevozi ili prenosi zapis, snimku ili drugi objekt sadržaja opisanog u § 1 ili § 1a ili koji je nositelj nacističkog, komunističkog, fašističkog ili drugog totalitarnog znakovlja korištenog u svrhu propagiranja dotičnog sadržaja.