Saopštenje MLKP Turske/Kurdistana o drugarici Ševin Sogut

Objavljujemo saopštenje Kurdistanske organizacija o našoj besmrtnoj drugarici Ševin Sogut. Bila je jedna od neustrašivih predvodnika naše stranke u odbrani zemlje Kurdistana protiv kolonijalnog jarma. Kao mladi komandant ona je bila deo jedinica koje se bore protiv okupacionog rata fašističke turske države u Južnom Kurdistanu.

 Slava onima koji podižu zastavu otpora u Zapu

Ševin Sogut je besmrtna!

Okupacioni napadi kolonijalne, fašističke Turske države u Južnom Kurtistanu i herojski otpor od strane gerile na frontu se nastavlja. Obzirom da nisu u stanju da slome otpor, uprkos bombordovanju ratinim avionima i teškim naoružanjem, fašistička administracija Taipa Erdogana sada očajnički bombarduje civilna naselja i spaljuje šume. Međutim, uprkos korišćenja tehnološki naprednog oružja i izvođenja svokodnevnih vazdušnih napada, nisu u stanju da izbegnu teške udare od strane gerile. Mesecima fašistička Turska armija i njene specijane snage nisu u stanju da probiju barikade pokreta otpora u oblastima koje napadaju svim mogućim sredstvima. Gerilci nastavljaju da podižu zastavu slobode i časti žrtvujući se u ovom ratu.