REVOLUCIONARNA PARTIJA – PARTIJA ZA REVOLUCIJU

Slogan 13. Kongresa bratske Turske Komunističke partije koji je održan 9. avgusta u Izmiru glasio je Revolucionarna partija – Partija za revoluciju, čime je TKP samo potvrdila svoju stogodišnju principijelnu marksističko-lenjinističku orijentaciju. Turski drugovi su tom prilikom i obeležili jubilarnu stogodišnjicu formiranja partije. Komunisti u Turskoj deluju u vrlo teškim uslovima gde su od strane Erdoganove neofašističke vlasti ubijani, hapšeni i proganjani. U prkos tome i prisutne pandemije Kovida 19, održali su Kongres sa delegatima iz svih organizacija na otvorenom prostoru, konstatujući da je Turskoj potrebna jaka partija sa čvrstom linijom koja će se boriti da sprovede principe klasika marksizma, da kapitalizam nije moguće popraviti već se mora nasilnom revolucijom do temelja srušiti da bi se izgradilo socijalističko društvo. Na Кongresu je doneto 19 važnih rezolucija koje će odrediti  budući politički I organizacioni  rad partije. Izabrani su novi organi partije i usvojen plan delovanja u narednom periodu. Drug Kemal Okujan ostaće na mestu Generalnog sekretara TKP a drug Ekin Sonmez takođe će nastaviti rad na funkciji sekretara za međunarodne odnose.

Pošto Komunisti Srbije imaju odličnu saradnju i identične revolucionarne marksističko-lenjinističke stavove sa bratskom TKP, upućen je telegram podrške za uspešan rad Kongresa i nastavak saradnje naše dve partije na kome su nam se drugovi iz CK TKP iskreno zahvalili.