REVOLUCIJA JE NEMOGUĆA BEZ UČEŠĆA ŽENA

Danas se obeležava 42 godišnjica od Sandinističke revolucije u Nikaragvi. Žene su bile na čelu ovog socijalističkog ustanka protiv višedecenijske diktature Somoze.
,, Revolucija nije moguća bez učešća žena” izjavila je Doris Tijerino, komandant Sandinističkog fronta nacionalnog oslobođenja. Posle pobede revolucionarnih snaga, bila je na čelu nove Narodne policije koju su osnovali Sandinisti.