RADNIČKA KLASA NEMA ZA KOGA DA GLASA


Dana 16.05.2020.godine aktivisti partije Komunisti Srbije i marksističke organizacije Crveni organizovali su akciju deljenja letaka o bojkotu izbora. Tom prilikom obišli smo uži centar grada a većina građana je sa odobravanjem prihvatila stavove koji su izneti u propagadnim listićima.
Partije koje zastupaju interese radničke klase su onemogućene da učestvuju na izborima zbog nedemokratskog zakona po kome je za registraciju partije potrebno više desetina hiljada evra što predstavlja barijeru za sve one koji ne sarađuju sa vladajućim buržoaskim partijama. I prijava liste za izbore je uslovljena novcem i potpisima, koje satelitske stranke i udruženja leve i desne orijentacije ne mogu same da prikupe već samo uz pomoć SNS i SPS.
Komunisti Srbije, kao principijelna marksistička i lenjinistička partija, će se uvek držati principa da nema saradnje sa buržoaskim partijama iako su u prošlosti u više navrata dobijali ponude od istih.