PRVOMAJSKO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KOMUNISTA SRBIJE KOMITET SUBOTICA

UGS „Solidarnost“      Komunisti Srbije            Centar-Tito-Központ

Gradski odbor              Gradski komitet            Gradski odbor

 

Svim sredstvima javnog informisanja

 

Poštovana-i,

Prvi maj dan radničke borbe ne smemo zaboraviti ni sada kada se vodi borba protiv korona virusa. Poštujući mere stručnjaka i vlasti u Srbiji u borbi protiv kovid 19 ove 2020. godine neće biti javnih skupova za 1. maj, već će svako onaj ko poštuje žrtve večite radničke borbe u svom domu obeležiti ovaj naš praznik: sećajući se aktuelnosti tri osmice, solidarnosti, kujući planove za budućnost kako da se izborimo da se poštuju obaveze i prava radnika kao Čoveka, jer on nije broj.

Iz dosadašnje borbe protiv korona virusa moraju se izvući pouke. Iza broja žrtava, preminulih su ljudi. Naša tri udruženja građana upozoravaju sve one koji su na vlasti, da je veći i tragičan broj preminulih od kovida 19 u tim državama sveta u kojima čovek nije tretiran kao stvaralac i resurs države i u kojima zdravstvo nije razvijano u službi građanina, već za elitu. Solidarnost kao delo i humanitarni čin ne može ostati samo na rečima, već se mora pokazati i ostvariti kad je najteže prema svakom kome je pomoć najpotrebnija. Profit ne može i ne sme nadvladati solidarnost kad se vodi borba za život čoveka. U proteklim mesecima lažna demokratija je otkrila svoje lice. Takođe u razvoju industrije, zdravstva, obrazovanja i celog društva u Srbiji moramo imati kapacitete koji obezbeđuju oslonac na sopstvene snage i obezbeđuju da se kao država sistemski izborimo sa svim nedaćama koje donosi vanredno stanje (na primer: oprema za zdravstvo, hipohlorit, kvasac, alkohol, itd.). Mi znamo i tvrdimo da smo ovih meseci imali Sever i EI Niš u Srbiji su mogli biti proizvedeni respiratori.

Kad se dobije bitka protiv korona virusa, našoj privredi, građanima Srbije će biti teško i predstoji nam da odgovorimo na složene izazove, da bi nadoknadili gubitke i normalno živeli. Moraju svi da imaju u vidu da će radniku stvaraocu od onog na liniji, do inženjera i IT stručnjaka biti najteže zbog njegovog položaja i prava koje valja unaprediti i izmenama Zakona o radu. Ako tog radnika u Srbiji tretiramo kao čoveka i kao resurs razvoja onda ćemo lakše i brže ići napred i uspeti prevazići posledice nanete pandemijom korona virusa.

 

Smrt koroni – Sloboda narodu!

Živeo 1. maj , radnički praznik!

 

S poštovanjem, za 1. majski proglas:

Vanja Dragojlović

Jo Ištvan

Olajoš Nađ Eržebet

 

Subotica, 28.04.2020. godine