PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Partija Komunisti Srbije danas je ojačala svoje radove sa novim članovima. Kao marksističko- lenjinistička partija nastavljamo borbu za rušenje kapitalizma i pobedu radničke klase.
Pozivamo sve one koji se ne slažu sa kriminalnim uslovima života koje nam je nametnula buržoazija, da nam se priključe u borbi za humanije društvo dostojno čoveka kakvo je moguće samo u socijalizmu.