PRE 28 GODINA POGINUO JE NARODNI HEROJ MAJOR MILAN TEPIĆ

Major Milan Tepić je ostao veran svojoj vojničkoj zakletvi i državi SFRJ za koju je dao svoj život.

Milan Tepić je bio častan komunista i sposoban oficir, pa je zato u čin majora vanredno unapređen povodom Dana armije 22 decembra 1990. godine, kada je postao jedan od najmlađih oficira sa činom majora u JNA. Dana 29. septembra 1991. godine sa samo 10 vojnika branio je  skladište Barutana u šumi Bedenik kod Bjelovara od hrvatskih paravojnih snaga. Naredio je vojnicima da se sklone na bezbedno mesto kako bi mogao da aktivira detonator i uništi 170 tona eksploziva. Ovu Tepićevu naredbu odbio je jedino vojnik Stojadin Mirković, koji nije hteo da se preda i poginuo je dejstvujući sa svog tranportera. Major Tepić je digao skladište u vazduh i pored njega je poginulo 11 hrvatskih ustaša.

Mogao je da pobegne, da se povuče ili da se preda, kao što se u Bjelovaru predalo 60 oficira i podoficira i 360 vojnika. Predsedništvo SFRJ ga je 19 novembra 1991. godine odlikovalo Ordenom Narodnog Heroja i to ga čini poslednjim Narodnim Herojem u Jugoslaviji. Novinar Miroslav Lazanski je 08.10.2017.g u Politici u tekstu “ Šta to beše zakletva “ pored ostalog napisao : “ Major Milan Tepić i vojnik Stojadin Mirković branili su objekat JNA u Hrvatskoj, u SFRJ. Branili su tadašnju državu, branili su svoju vojničku i oficirsku čast. Koju su mnogi 1991. izdali. Kao i 1941. i svi ti koji su je izdali završavali su civilne škole i vojne akademije u Jugoslaviji “.Porodica Milana Tepića ni danas ne zna gde su njegovi posmrtni ostaci, nagađa se da su u jednoj  zajedničkoj grobnici u okolini Zagreba.  Interesantno je da je Sinod Srpske pravoslavne crkve posthumno odlikovao vojnika Stojadina Mirkovića, ali ne i majora Tepića.

Sećanje na herojski i ljudski čin majora Tepića će večno živeti u srcima svih patriota, kao primer na kome treba vaspitavati generacije koje dolaze. Takođe, nasuprot Narodnom Heroju Milanu Tepiću uvek će stajati oni pripadnici JNA koji su sramno izdali svoju zakletvu i svoju državu.

Neka je večna slava Narodnom Heroju majoru Milanu Tepiću!