POSETA PRVOG SEKRETARA CK KOMUNISTIČKE PARTIJE SOVJETSKOG SAVEZA

Dana 30. 05. 2019. godine posetio nas je drug Sergej Borisovič Prvi sekretar CK Komunističke Partije Sovjetskog Saveza. Drug Sergej je kao omladinac stupio u komunističke redove i bio je visoki fumkcioner u KOMSOMOL-u, kao oficir bio je politčki komesar u Crvenoj Armiji, u CK KP SSSR bio zadužen za izradu političkih projekata partije itd. Kao najoštriji kritičar Gorbačova i njegove Perestrojke dolazi u sukob sa tadšnjim rukovodstvom partije. Jedan je od osnivača revolucionarne Komunističke Partije Sovjetskog Saveza koja  se bori za reintegraciju SSSR-a. Drug Sergej nas je informisao o društveno- političkoj situaciji u Rusiji. Naročito se osvrnuo na težak položaj radnika, na sve veće siromaštvo i kako se u Rusiji sve teže živi. Kao i naša buržoaska vlast, propagandna mašinerija Putinovog režima širi laži falsifikovanim statističkim podacima kako država napreduje na svim poljima a stvarmost je katastrofalna. Narod sve manje ima poverenje u vlast tako da je podrška Putinu pala za 30 procenata. Drug Borisovič nas je informisao i o stanju u konunističkom pokretu u Rusiji.  Drug Sergej je takođe aktivam kao funkcioner sindikata penzionera Rusije koji su učlanjeni u WFTU, progresivnu međunarodnu asocijaciju sindikata. Pošto se Komunisti  Srbije zalažu za formiranje nove Internacionale KPSS nas u tome podržava. Takođe je zaključemo da naše dve revolucionarne Marksističko-Lenjinistčke partije podignu saradnju na još viši nivo.