POSETA KUĆI CVEĆA POVODOM 25. MAJA

Drugarice i drugovi komunisti, Antifašisti i Jugosloveni.
Sutra 25. Maja u 11h, delegacija Partije Komunisti Srbije posetiće memorijalni centar 25.maj i odati poštu Maršalu Josipu Brozu Titu jedinom Vrhovnom komandantu JNA i doživotnom predsedniku SFRJ.
Poštu odajemo i u ime naših drugova iz Koordinacionog odbora radničkih i komunističkih partija Jugoslavije.
Socijalističke radničke partije Hrvatske SRP.
Komunističke partije Makedonije.
Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore.
Saveza Komunista Bosne i Hercegovine.
Kulturnog političkog društva Komunist iz Slovenije.
Pozivamo sve simpatizere i gradjane da nam se pridruže sutra u 11 časova na platou ispred muzeja 25. Maj.
Smrt fašizmu Drugarice i drugovi komunisti, Antifašisti i Jugosloveni.
Sutra 25. Maja delegacija Partije Komunisti Srbije posetiće memorijalni centar 25.maj i odati poštu Maršalu Josipu Brozu Titu jedinom Vrhovnom komandantu JNA i doživotnom predsedniku SFRJ.
Poštu odajemo i u ime naših drugova iz Koordinacionog odbora radničkih i komunističkih partija Jugoslavije.
Socijalističke radničke partije Hrvatske SRP.
Komunističke partije Makedonije.
Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore.
Saveza Komunista Bosne i Hercegovine.
Kulturnog političkog društva Komunist iz Slovenije.

Ove godine zbog situacije oko Kovid – 19, nismo uspeli na vreme da odštampamo naš časopis ” Komunist “.
Pozivamo sve simpatizere i gradjane da nam se pridruže sutra u 11 časova na platou ispred muzeja 25. Maj.
Smrt fašizmu