POSETA KOMUNISTA IZ ITALIJE

Dana 27.marta posetili su nas drugovi iz Komunističkog pokreta u sastavu Andrea Martocchia iz Bolonje i Ivan Pavićevac iz Rima. Oni su takođe formirali i kulturni centar-JUGOCOORD (Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia-Onlus). Ovaj centar je formiran radi boljeg upoznavanja Italijanske javnosti, naročito omladine, sa istorijskim razvojem SFRJ. U okviru centra je formirana i biblioteka koju je naša partija dopunila knjigama i časopisima. Drugovi su nas detaljno informisali o stanju komunističkog pokreta u Italiji. Zaključili smo da postoje slični problemi koji se odnose na nejednstvo u komunističkom pokretu. Oni su u svojoj diskusiji naglasili da su komunisti bili prisutni u Italijanskom parlamentu sve do 2006.godine kada je buržoazija počela organizovanije da razbija komunistički pokret, isto kao i kod nas. Razgovor je protekao u drugarskoj atmosferi sa identičnim pogledima na budući rad i razvoj međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.