PODRŠKA MAKEDONSKOM NARODU

Komunisti Srbije podržavaju revolt makedonskog naroda i Komunističku partiju Makedonije koja učestvuje na protestima, kao i rad mladih komunističkih organizacija. Shodno tome podržavamo inicijativu Marksističke organizacije “Crveni” u vezi napada bugarskih nacionalista na suverenost makedonske države i nacije.
Mi, Komunisti Srbije kao jedini dosledni nastavljači tradicije KPJ I SKJ u Republici Srbiji smo ponosni što vidimo da naš rad na očuvanju tekovina NOB i socijalističke revolucije ima odjeka medju omladinom.