PODRŠKA KP TURSKE NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA

Partija “Komunisti Srbije” daje punu podršku i izražava solidarnost svim nezavisnim kandidatima koji učestvuju na predsotjećim izborima 24.juna pod parolom “Ovaj drušveni poredak mora da se promeni”, koja je preuzela odgovornost  da služi kao izvor nade i glas radničke klase Turske. Iako ovi izbori koji su pod kontrolom totalitarnog režima i diktature jednog čoveka, nisu jedini put za borbu TKP, ovo će biti prilika da se promovišu ideje komunizma sve u cilju zaštite najugroženijih slojeva stanovništva. Partija Komunisti Srbije podržava odluke TKP da na predsedničkim izborima koji se održavaju istog dana, ne podrže nijednog kandidata.