PODRŠKA KOMUNISTIČKOJ PARTIJI IRANA

 

Dragi drugovi, Partija “Komunisti Srbije”  osudjuje politiku američke administracije i njenih izraelskih saveznika koja je u suprotnosti sa Poveljom UN. Naša partija je takođe zabrinuta zbog mogućnosti eskalacije događaja koji bi doveli do katastrofalnog rata sa nesagledivim posledicama za mir i stabilnost u tom regionu. Protivimo se uvođenju sankcija protiv Iranskog naroda koje bi dovele do teškog ekonomskog stanja, a što bi najviše pogodilo najsiromašnije delove stanovništva. Neće biti trajnog mira ne samo na Bliskom Istoku, već i u celom svetu, sve dok ne bude srušen kapitalizam. Drugarski pozdrav,
Partija „Komunisti Srbije“

APEL KOMUNISTIČKE PARTIJE IRANA ZA PODRŠKU NA SOLIDNETU-U

Mi, dole potpisane komunističke i radničke partije osudjujemo odluku Trumpove administracije – koja je u potpunoj suprotnosti sa svetskim javnim mnjenjem – u prihvatanju SAD-a iz sporazuma o zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije (JCPoA) za 2015. godinu, i opasnim posledicama koje iz toga proizilaze.

Sjedinjene Države? povlačenje 8. maja 2018. godine iz sporazuma JCPoA – potpisano između pet Stalnih članova Saveta bezbednosti plus Nemačka (P5 + 1) i Iran – značajno je povećao napetost u regionu i povećao opasnost od novog razarajućeg rata na Bliskom istoku.    Osuđujemo i ponovno uvodjenje ekonomskih i bankarskih / monetarnih sankcija za Iran, što bi predstavljalo nezakonito kršenje međunarodnog sporazuma koji je ratifikovao Savet bezbednosti UN-a. I UN i IAEA su kritikovali povlačenje SAD i potvrdili da je Iranska strana ispunila sve svoje obaveze prema JCPoA.  Akcije i politika američke administracije u vezi sa Iranom bile su – i dalje su usklađene sa onima iz vlada Izraela i Saudijske Arabije. Nedavna vojna agresija protiv Sirije, uključujući vazdušne napade koje su izvršile izraelske snage, pojačala je mogućnost sveobuhvatnog rata.  Mi, dole potpisane partije, zabrinuti smo da ako se trenutni tok eskalacije agresije SAD i njenih saveznika na Bliskom istoku ne smanji i odmah ne zaustavi, onda postoji mogucnost za novi katastrofalni rat, sa nepredvidivim posledicama za mir i stabilnost u regionu.   Naše partije oštro osuđuju bilo kakav vojni napad na Iran i / ili upotrebu ekonomskih sankcija koje bi dovele do gladovanja naroda u toj zemlji. Nadalje verujemo da će ove akcije imati katastrofalni uticaj na kontinuiranu borbu Iranskog naroda za mir, suverenitet, socijalnu pravdu, kao i ljudska i demokratska prava.  Budućnost Irana i njegovog političkog sistema je unutrašnje pitanje iranskog naroda i samo njih – i odbijaju strane intervenciji na svoju zemlju pod bilo kojim izgovorom.  Partije potpisnice ove izjave pozivaju sve snage da se na globalnom nivou angažuju na miru i razoružanju kako bi osudile politiku konfrontacije američke administracije i njenih izraelskih saveznika koji su u suprotnosti sa Poveljom UN. Trebali bi da se trude da osiguraju da nijedna vlada u svetu ne podržava sankcije protiv Irana i ne podleže pritisku Sjedinjenih Država.