PODRŠKA KOMUNISTIČKOJ PARTIJI GRČKE (KKE) ZA PREDSTOJEĆE IZBORE

Dragi drugovi,

Partija Komunista Srbije već godinama ostvaruje uspešnu saradnju sa KKE. Nama su dobro poznati vaši principijelni Marksistički-Lenjinistički stavovi kada je reč o stanju u Grčkoj, u našem regionu i u Svetu. Posebno cenimo vašu brigu za očuvanje idejne čistote komumističko radničkog pokreta i njegove privrženosti idejama revolucionarnog Marksizma-Lenjinizma. Drugim rečima, vi ste uporni u nastojanju da se konačno postavi jasna linija idejnog i političkog razgraničenja sa svim modalitetima desnice i socijaldemokratske pseudolevice.

Sigurni smo da će vaš politički program sa kojim izlazite na sledeće parmlamentarne izbore na najbolji način okarakteristati stvarno stanje u grčkom društvu suočenom sa velikim finansijskim, ekonomskim i socijalnim problemima. Verujemo da će izborni program KKE veliki broj građana Grčke razumeti i dati mu podršku.

Partija Komunista Srbije bezrezervno podržava KKE u predstojećim izborima i u svim drugim akcijama koje vi preduzimate za dobrobit Grčkog naroda i prosperiteta komunističkih ideja na Balkanskom i svetskom nivou.

07.09.2015.

Komunisti Srbije,

Predsednik Svetozar Markanović

slika KKE

ODGOVOR KOMUNISTIČKE PARTIJE GRČKE (KKE)

Dragi drugovi,

Želeli bismo da se zahvalimo na podršci i solidarnosti koju ste nam pružil što se tiče teške izborne bitke 20. septembra koju naša stranka vodi . Međunarodna solidarnost radničke klase je oružje u rukama komunističkog pokreta i radnika .

 

Drugarski pozdrav,

Odeljenje za međunarodne odnose sa javnošću CK KKE