PODRŠKA DRUGARICI MARĆELI MASPERI

U nedelju 26. januara,održavaju se izbori u nekim regijama u Italiji.U regiji Emilia Romagna se na listi Komunističke partije ( Partito Comunista ) kandidovala drugarica Marćela Masperi kojoj ovom prilikom partija Komunisti Srbije čestita na kandidaturi i želi puno uspeha na predstojećim izborima.Drugarica Marćela je, uz svoj politički rad u našoj bratskoj partiji koja je u potpunosti na pozicijama marksizma-lenjinizma,između ostalog i odlično upoznata sa političkim prilikama na području SFRJ,Donbasa i Palestine,što je više puta pokazala nesebičnim i predanim radom kao i pomaganjem radničkih,antifašističkih i antiimperijalističkih aktivnosti.Drugarica Marćela je bila gost naše partije na Kongresu a takođe i gost Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ na svečanoj konferenciji povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije.

Srećno drugarice Marćela!