Osam komunista primljeno u KS u Subotici

Opšte je poznata zakonitost da bez prijema novih članova nema ni razvoja naše partije. Unazad više godina ova aktivnost je stagnirala u Subotici, zbog jačanja desnice i neistinitog (ne)pisanja u medijima.

U septembru 2018. godine, nakon istrajne višemesečne aktivnosti prekinut je “post” kad se radi o prijemu novih članova u KS. Važno je napomenuti da prilikom svakonedeljne aktivnosti rukovodstva komunista u Subotici prva tačka dnevnog reda na sastancima je prijem novih članova. Predugo smo prilikom ovih dogovora zaključivali da nema novih kandidata.

Od osam novo-primljenih članova Komunista Srbije, šest je drugova i dve drugarice, petoro je zaposleno a troje nezaposleno. Jedna od drugarica ima dvadeset godina, što nas posebno raduje. Ona je zaposlena i radi kao tekstilni tehničar. Od primljenih novih članova svi su radnici, od onih koji su zaposleni svi su u proizvodnji. Novi članovi dobili su članske knjižice i sa njima su dogovoreni prvi zadaci.

Na sastanku sa novim članovima izabran je sekretar novo-osnovanog aktiva KS jer su većina iz jednog naselja u blizini Subotice i granice sa Mađarskom (EU).

Prijem novih članova u redove naše partije je dokaz i poruka svima da istrajnim radom možemo preokrenuti za nas nepovoljne procese, da moramo govoriti istinu o dostignućima SKJ i KS kao i o pravom stanju u našoj partiji sa kojim ne možemo biti zadovoljni. Sa prijemom novih članova mi poručujemo da to stanje možemo promeniti i da je pravoj radničkoj levici mesto na političkoj sceni. I tu nećemo stati: do kraja 2018. godine želimo i radimo na tome da primimo u članstvo KS još dvadeset novih članova. Jer, komunisti dolaze – mislimo o tome.

 

Olajoš Nađ Mikloš