ODRŽAN VIDEO SASTANAK KS, NKPJ, SRPH

Povodom 47 godišnjice od posete Kim Il Sunga SFRJ ( jun 1975) i 58 godišnjice od početka rada Kim Džong Ila u CK Radničke partije Koreje ( 19. jun 1964) održan je video sastanak na kome su učestvovale jedine dve ozbiljne komunističke organizacije u Srbiji: Komunisti Srbije i NKPJ kao i drugovi iz Socijalističke radničke partije Hrvatske ( svi članovi Međunarodne organizacije komunističkih i radničkih partija sveta SOLIDNET). U nastavku prenosimo tekst Komunista Srbije koji smo poslali ambasadoru Demokratske Narodne Republike Koreje, drugu Ri Pjong Du, koji nam se zahvalio na aktivnoj podršci i jačanju saradnje između naše dve partije i dve zemlje.
DRUGARICE I DRUGOVI
U ime partije Komunisti Srbije upućujem pozdrave drugu Ri Pjong Du ambasadoru DNR Koreje u Bukureštu kao i učesnicima ove konferencije, drugovima iz SRP Hrvatske kao i drugovima iz NKPJ.
Pre 47.godina u junu 1975. godine našu SFRJ posetio je drug Kim Il Sunng. Prijateljstvo koje je postojalo između Maršala Josipa Broza Tita i druga Kim Il Sunga je bilo neraskidivo kao i veze između SKJ i Radničke Partije DNR Koreje. Drug Tito i drug Kim bili su najveće ličnosti u istorijama njihovih naroda. Oni su kroz istoriju prolazili kroz identična iskušenja. Bili su vođe oružanih revolucija kojima su srušili kapitalizam. Bili su Vrhovni komandanti armija koje su oslobodile zemlje od okupatora. Bili su Generalni sekretari svojih partija. Bili su veliki svetski državnici. Bili su verni idejama klasika marksizma i izgrađivali su socijalizme Korejskih odnodnosno Jugoslovenskih boja. Sve pobede izvojevane su zahvaljujući jedinstvu partije naroda i armije. Hrabrost, drugarstvo, solidarnost, humanizam su bile njihove najvažnije osobine. Zato se drugovi Kim Il Sung i Maršal Tito nalaze u svetskoj istoriji zajedno sa revolucionarima koji su srušili kapitalizam kao što su Lenjin. Mao Ce Tung Ho Ši Min i Fidel Kastro. Komunisti Stbije nikada neće zaboraviti lik i delo druga Tita i druga Kim Il Sunga.
Ovom prilikom želimo da se podsetimo da je 19. juna 1964 godine drug Kim Džong Il izabran u CK Radničke partije DNR Koreje. Tu počinje njegov uspešan i dugotrajan rad na izgradnji humanog socijalizma učeći na iskustvu revolucionarne genracije Kim Il Sunga. Kada je 1994 godine preuzeo da vodi zemlju uspešno se izborio sa velikim pritiscima i teškoćama. Posle kontrarevolucije u SSSRu, Jugoslaviji i drugim državama Istočne Evrope DNR Koreja postala je kost u grlu svetskim neofašistima koje predvode SAD. Ti imperijalisti su sve svoje kapacitete preusmerili na rušenje socijalizma u preostalim državama a naročito u DNR Koreji. Razlog je više nego jednostavan. Korejski socijalizam je najdosledniji i najhumaniji i zato mora biti eliminisan. Imperijalisti nisu uspeli. Veličina Kim Džong Ila ogleda se baš u tome da se hrabro i odlučno borio sa svojim drugovima ptotiv impetojalističkih neprijatelja i u isto vreme izgrađivao društvo po meri čoveka. To je uspeo zahvaljujući svojoj hrabrosti, iskustvu, vizionarstvu, obrazovanju i doslednom marksističko lenjinističkom ideološkom opredeljenju.
Živela DNR Koreja.