NAPAD NA SLOBODU


Već peti dan, u Moskvi traje opsada redakcije novina “Komunisti Rusije” i Centralnog komiteta partije Komunisti Rusije od strane policije i specijalnih snaga. U zgradi redakcije opkoljeno je deset novinara i lider partije Komunisti Rusije Maksim Surajkin koji je ujedno i zamenik predsednika Zakonodavne skupštine oblasti Uljanovsk.
Snage bezbednosti i dalje pokušavaju da napadnu redakciju, predlažući opkoljenima da “dobrovoljno” izađu iz prostorija, kako bi im se napisale prijave za “učešće na neodobrenom mitingu”, koji nazivaju “narušavanjem mera samoizolacije”. Novinari to izričito negiraju. Razlog za blokadu je skromno puštanje u nebo crvenih balona za Praznik rada od strane novinara koje ne predstavlja nikakav miting. Nije bilo parola, niti ozvučenja. Samoizolaciju i mere za zaštitu od epidemije Kovid-19 oni nisu narušili pošto su svi opkoljeni zaposleni u redakciji novina “Komunisti Rusije” koja radi u režimu neprekidnog rada.
Pored toga, tokom puštanja balona u vremenu od tri minuta novinari su nosili zaštitnu masku i zaštitne rukavice i na propisanoj distanci od 1,5 metra.
Opkoljeni su nastavili sa odbranom, ne žele da budu figure protokola o narušavanju mera bezbednosti, koji oni nisu počinili. Novinari su izneli stav da je ovo narušavanje slobode štampe i nezakoniti napad na opoziciju.
Smatramo da je ovo hrabar čin novinara i komunista u borbi za radnička prava. Za razliku od ruskih drugova kod nas ima mnogo udruženja sa komunističkim predznakom koja sarađuju ili bi da sarađuju sa buržoaskim partijama a pre svega sa Socijalističkom partijom Srbije ne vodeći računa o interesima radničke klase.