MADURO NEĆE PASTI

Američki imperijalisti uz podršku svojih neofašističkih istomišljenika i plaćenika u Latinskoj Americi otpočeli su još jednu kampanju protiv legalnog i narodnom voljom izabranog predsednika Bolivarske republike Venecuele druga Nikolasa Madura. Beskrupulozniji nego ikada, koristeći zavedene narodne mase i ne žaleći živote nevinih ljudi pokušavaju kroz nerede slične onima koje su agenti CIA-e oličeni u tzv. pokretu „Otpor“  krajem 90-tih godina sprovodili u SRJ,  žele da po svaku cenu njihove marionetske snage dođu na vlast u Venecuelu. Uvereni  smo, da će i pored svih teškoća koje ima drug Maduro i narodna vlast u Venecueli, pobediti želja naroda za slobodom i da on sam odlučuje o svojoj sudbini i izgrađuje humano društvo za koje se čitavog života borio legendarni vođa Venecuelasnkog naroda drug Ugo Čavez. Partija „Komunisti Srbije“ daje punu podršku drugu Nikolasu Maduru i KP Venecuele u njihovoj pravednoj borbi za slobodu i nezavisnost Bolivarske republike Venecuele.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!