KRAH OBRAZOVNOG SISTEMA U SRBIJI

U Srbiji oko 14 odsto stanovništva, tačnije 850.000 odraslih ljudi, nema završenu osnovnu školu iako je ona po zakonu obavezna. Istovremeno, diplomu stečenog srednjeg obrazovanja u našoj zemlji nema svaka peta osoba.
Poražavajući je i podatak da je u Srbiji 2,68 odsto stanovništva bez školske spreme, 11 odsto sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem, a 20,76 samo sa osnovnim obrazovanjem, dok je nepismenih skoro dva odsto ( 1,96 ). Međutim, funkcionalno nepismenih je i do 50 odsto. Jer što bi mladi učili kad mogu da kupuju diplome.
Iz godine u godinu sve je veći broj ljudi koji nemaju osnovno obrazovanje jer država o tim stvarima ne vodi računa, te imamo trećinu stanovništva koje ima maksimalno osnovnu školu dok srednju školu nije ni pokušalo da upiše.
Veoma poražavajuća činjenica je da među neobrazovanim i nepismenim stanovništvom prednjače žene.
U socijalističkoj Jugoslaviji smo imali visok procenat jednakosti na kojem su nam mnogi zavideli. Sa samo 24.000 studenata u kraljevini Jugoslaviji, broj studenata u SFRJ sedamdesetih godina iznosio je 1.200 000.
Danas se situacija promenila i došli smo do vraćanja ka onim negativnostima koje sa sobom nosi kapitalistički sistem. Pogotovo je to primetno u ruralnim sredinama, jer sve manje ženske dece stiče osnovno obrazovanje, a žene ne koriste dovoljno svoj potencijal i teže se zapošljavaju.
Obrazovanju se mora pristupiti sistematski i ono mora biti dostupno svima baš kao nekad u SFRJ. To ne odgovara buržoaskoj i antinarodnoj vlasti u Srbiji jer je sa neobrazovanim stanovništvom lakše manipulisati.
Tokom 45 posleratnih godina, u socijalističkoj Srbiji postignuti su izuzetno značajni rezultati u školovanju stanovništva što je imalo veliki značaj i za opšti društveni razvoj.