KOMUNISTIČKE I RADNIČKE PARTIJE SVETA I DALJE DAJU PODRŠKU PARTIJI „KOMUNISTI SRBIJE“ DA JE KOSOVO I METOHIJA SASTAVNI DEO REPUBLIKE SRBIJE

SUPPORT FOR KOSOVO AS AN INTEGRAL PART OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The Party “Communists of Serbia” is asking for support from Communist and Workers’ Parties of the world to support Kosovo as an integral part of the Republic of Serbia, which has been under occupation of NATO since 1999 and a subordinate regime of Albanian separatists.

 1. Party of Labour of Austria
 2. Communist Party of Azerbaijan
 3. Communist Party of Belarus
 4. New Communist Party of Britain
 5. Socialist Workers Party of Croatia
 6. AKEL, Cyprus
 7. Communist Party in Denmark
 8. Communist Party of Estonia
 9. German Communist Party
 10. Unified Communist Party of Georgia
 11. Communist Party of Greece
 12. Hungarian Workers Party
 13. Tudeh Party of Iran
 14. Workers Party of Ireland
 15. Communist Party of Israel
 16. Communist Party (Italy)
 17. Socialist Movement of Kazakhstan
 18. AKFM Madagascar
 19. Communist Party of Malta
 20. Communist Party of Mexico
 21. Communist Party of Norway
 22. Communist Party of Pakistan
 23. Palestinian Communist Party
 24. Palestinian Peoples Party
 25. Paraguayan Communist Party
 26. Communist Party of Poland
 27. Romanian Socialist Party
 28. Communist Party of the Russian Federation
 29. Russian Communist Workers’ Party ‐ Communist Party of Soviet Union (RCWP‐CPSU)
 30. Communist Party of the Soviet Union
 31. UCP-CPSU
 32. New Communist Party of Yugoslavia
 33. Communists of Serbia
 34. Communist Party of Slovakia
 35. Communist Party of the Peoples of Spain
 36. Communist Party of Sri Lanka
 37. Communist Party of Swaziland
 38. Syrian Communist Party
 39. Communist Party of Turkey
 40. Union of Communists of Ukraine
 41. Communist Party of Venezuela
 42. Communist Party of Ukraine
 43. Communist Party of Macedonia
 44. Party of the Bulgarian Communists
 45. Communist Party of Bulgaria
 46. Party of the Communists of Kyrgystan

 

 

 

Na 20. Međunarodnom sastanku Komunističkih i Radničkih partija Sveta koji je održan u Atini od 23-25.Novembra 2018. Godine, Partija „Komunisti Srbije“ pokrenula je inicijativu za podršku da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.

U prilogu je prikazan spisak KP i RP koje su svojim potpisom dale podršku za ovu inicijativu. Ovaj spisak se iz dana u dan povećava,  a trenutni podaci su dostupni javnosti i na web sajtu solidneta: www.solidnet.org

PARTIJA „KOMUNISTI SRBIJE“