KOMUNISTIČKA PARTIJA RUSKE FEDERACIJE IZDALA KNJIGU: OKTOBARSKA ZNAMENJA KOMUNISTIČKE PLANETE

ANALITIČARI KPRF U OVOJ KNJIZI NAJVIŠE PROSTORA POSVETILI POLITIČKIM STAVOVIMA NAŠE PARTIJE

Naša delegacija sa Vladimirom Karčenkom iz odeljenja za internacionalnu saradnju KPRF

 

Na 20. Međunarodnom Sastanku Komunističkih i Radničkih Partija u Atini sekretar odeljenja za internacionalnu saradnju Komunističke Partije Ruske Federacije drug Vladimir Karčenko poklonio je članovima naše delegacije 5 primeraka knjige OKTOBARSKA ZNAMENJA KOMUNISTIČKE PLANETE. Knjiga predstavlja naučnu analizu sadašnjeg stanja i pravce razvoja Međunarodnog Komunističkog pokreta. Analitičari KPRF koji su autori ove knjige kao materijal za svoju analizu koristili su pored ostalog i referate preko 100 partija koje su bile učesnice 19. Međunarodnog sastanka KRP prošle godine u Lenjingradu. Obradovala nas je činjenica da se na 5 mesta u ovoj knjzi( str.129, 195, 232, 275 i 316) citiraju principijelni Marksističko-Lenjinistički stavovi i inicijative naše partije. Detaljno sa izuzetnim uvažavanjem ruski analitičari su obradili naše stavove koji se odnose: Na inicijativu za formiranje nove Komunističke Internacionale; da se kapitalizam ne može popraviti već do temelja mora srušiti oružanom revolucijom kako to zagovarju klasici marksizma; da se na čelo Međunarodnog Komunističkog i Radničkog pokreta moraju staviti partije iz zemalja soocijlizma u prvom redu Kineska; da datume iz revolucionarne prošlosti imaju pravo da proslavljaju samo komunisti iz socijalističkih država i komunisti na frontu a da ostali moraju da organizuju proteste i druge vidove borbe; da je borba komunista koji nisu spremni da se žrtvuju za svoju ideju osuđena na neuspeh. Takodje ličnost koja se najviše puta citira u ovoj knjizi je potpredsednik Komunista Srbije drug Vladislav Milosavljević. Pored naše partije sa jugoslovenskog prostora u knjizi se spominju KP Makedonije i SRP Hrvatske.Mnogo veće i uticajnije partije od naše nisu ni približno dobile u ovoj knjizi prostora koliko naša partija. Ovo je dokaz da doslednost i principijelnost bez obzira na veličinu i snagu organizacije ostavlja trag u istoriji Komunističkog i Radničkog pokreta.