KOMUNISTI SRBIJE UČESTVOVALI NA MEĐUNARODNOJ ANTIFAŠISTIČKOJ VIDEO KONFERENCIJI

Komunistička partija Donjecke republike bila je 08. 05. 2021. godine organizator međunarodne antifašističke video konferencije povodom godišnjice pobede nad fašizmom. Učestvovale su komunističke partije iz celog sveta. Sa jugoslovenskog prostora pored naše partije učestvovala je i SRP Hrvatske. Sve partije dale su podršku drugovima iz Donjecka u njihovoj borbi za slobodu protiv ukrajinskog neofašizma. Komunisti Srbije u svom referatu pored ostalog ukazali su na značaj jugoslovenskih partizana u borbi protiv fašizma, na SAD i EU kao nosioce neofašizma danas, i uputile poziv svima na neophodnost formiranja nove Komunističke internacionale.