KOMUNISTI SRBIJE U KUĆI CVEĆA

Danas 4.maja kao i svake godine delegacija partije Komunisti Srbije je polozila venac na grob Maršala Josipa Broza Tita.
Venac smo polozili u ime članova naše partije kao i u ime Koordinacionog odbora komunistickih i radničkih partija sa prostora Jugoslavije.
Jugoslovenske komunističke partija Crne Gore,
Saveza komunista Bosne i Hercegovine,
Komunističke partije Makedonije
Socijalisticke radnicke partije Hrvatske,
K. P. D. Komunist iz Slovenije,
kao i ostalih komunistickih i Jugoslovenskih organizacija koje nisu mogle mogle prisustvovati.
Komunisti Srbije će uvek biti verni idejama Marksizma Lenjinizma i slediti put Titovog samoupravnog socijalizma.
SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU!