KOMUNISTI SRBIJE U KUĆI CVEĆA

Dana 04. maja 2023. godine, delegacija Komunista Srbije položila je venac na grob Maršala Josipa Broza Tita. Prošlo je 43 godine od smrti druga Tita ali je on i dalje u srcima mnogih građana Srbije i cele Jugoslavije. Danas u uslovima surovog liberalnog kapitalizma sa setom se sećamo socijalističke Jugoslavije u kojoj su standard i bezbednost građana bili na vrhunskom nivou.
Komunisti Srbije će ubuduće, kao i do sada ostati verni principima na kojima je Maršal Josip Broz Tito insistirao a to su : Socijalizam, Bratstvo i Jedinstvo, Jugoslavija i Nesvrstana spoljna politika.