KOMUNISTI SRBIJE PRISUSTVUJU 21 MEĐUNARODNOM SASTANKU KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA U IZMIRU U TURSKOJ

Danas 18. 10. 2019. godine počeo je sa radom 21 Međunarodni Sastanak Komunističkih i Radničkih Partija u Izmiru kome prisustvuje i delegat naše partije. Po povratku našeg delegata iz Turske objavićemo detaljan izveštaj sa ovog skupa.

Ovom prilikom objavljujemo referat Komunista Srbije.

DRUGARICE I DRUGOVI

 

U ime partije Komunisti Srbije pozdravljam sve prisutne delegate i želim vam puno uspeha u radu. Takođe, koristim ovu priliku da se zahvalim organizatorima ovog sastanka, Komunitičkoj Partiji Turske i Komunističkoj Partiji Grčke na odličnoj organizaciji ovog skupa, gostoprimstvu i drugarskoj atmosferi koju nećemo zaboraviti.

 

Drugarice i drugovi.

Činjenica je da dok je Engels bio na čelu Druge Internacionale principijelni marksisti su bili većina u njenom rukovodstvu. Nažalost, posle njegove smrti u Internacionali se pojavljuju pobornici ideologije mirnog prerastanja kapitalizma u socijalizam,  oportunisti i oni koji su zagovarali izmene najznačajnijih principa Marksovog učenja – revizionisti. Oni su diskreditovali Internacionalu, koja se rapala početkom Prvog svetakog rata, i naneli ogromnu štetu svetskom komunističkom pokretu.

Pre 100 godina, na vizionarsku inicijativu Lenjina, koju su sa oduševljenjem prihvatili svi ubeđeni komunisti 04. 03. 1019. godine održan je Prvi Kongres Treće Komunističke Internacionale – Komintene. Najznačajniji rezultat Kominterne bilo je jedinstvo u Komunističkom i Radničkom pokretu, sa jasnim revolucionarnim opredeljenjem. Da bi se izbegle pojave oportunizma i revizionizma, na Drugom Kongresu 1920. godine usvojen je 21 uslov za prijem partija u Internacionalu. Podsetimo se danas najvažnijeg principa, bez koga se ne može ništa uraditi, a to je da svaka partija mora da ima organizacije u armiji svoje države. Treća Internacionala je stvorila atmosferu neviđenog optimizma, nade, borbenosti, hrabrosti, revolucionarnosti i vere u ostvarenje svtske revolucije. Kadrovi koje je iznedrila Kominterna postali su vođe revolucija u budućim zemljama socijalizma, što se odnosi i na socijalističku revoluciju u Jugoslaviji.

Nedopustivo je, a i sramota za nas komuniste, da postoji buržoaska Socijalitička Internacionala a ne postoji čak ni većinsko raspoloženje među komunističkim partijama za formiranje Komunističke Internacionale. Partija Komunisti Srbije se već godinama na svim međunarodnim skupovima zalaže za formiranje nove Internacionale, po ugledu na Lenjinovu. Smatramo da je to jedino rešenje da bi se eliminisalo nejedinstvo, oportunizam i revizionizam koji dominiraju u Svetskom Komunističkom Pokretu, pre svega u Evropi. Moramo se u našem pokretu osloboditi onih partija koje su napustile revolucionarnu liniju, koje su napustile Marksizam-Lenjinizam i koje sarađuju sa buržoaskim partijama. Zato je potrebno uvesti čvrste kriterijume za prijem u Internacionalu, kao i permanentnu kontrolu rada partija članica, kako ne bi skrenule sa komunističkog kursa i ne počele da rade u interesu buržoazije. Neće to biti put u sektaštvo, već osnov za pridobijanje najširih i najugroženijih slojeva društva. Neće to biti put u dogmatizam, već osnov za kritiku i samokritiku svega postojećeg. Neće to biti birokratska organizacija, već organizacija koja će funkcionisati na principima demokratskog centralizma. Nova Internacionala treba da predstavlja čvrsto jezgro koje će biti avangarda međunarodnog proletarijata i svih progresivnih snaga na planeti u borbi za rušenje kapitalizma. Takođe smatramo da vodeću, ulogu i najveći teret u organizacionom, kadrovskom i akcionom pogledu u novoj Internacionali moraju imati partije iz socijalističkih zemalja.

Drugarice I drugovi

U prirodi je čoveka da sanja o lepšoj budućnosti, a u prirodi pravog komuniste je obaveza da lepše i pravednije društvo izgradi u praksi. Komunisti Srbije sa oduševljenjem prate drugove iz socijalističkih zemalja koji su izvršili tu svoju osnovnu obavezu i izgrađuju društvo po meri čoveka. Mi koji živimo u kapitalizmu, svedoci smo kako miljarde potlačenih i eksploatisanih pred našim očima ispunjavaju bespogovorno obaveze koje im je nametnulo nekoliko miliona kapitalističkih bandita. Disciplinovani i izdresirani su čitavi narodi pomoću hiljada zakona i nametnutih svakodnevnih obaveza koje traju 24 časa. Da bi naša borba za socijalizam dala rezultate, nije dovoljno samo raspoloženje komunista već njihova efikasna organizovanost, kao u doba Lenjina. Treba koristiti i stare i nove metode klasne borbe koje će u završnoj fazi prerasti u oružanu revoluciju. Pošto buržoazija nigde neće predate vlast mirnim putem, partije kojima je izlazak na izbore vrh političkog angažovanja krenule su u otvorenu izdaju. Zato svi koji nose crvenu zastavu slobode moraju slediti revolucionarnu liniju koja je uvek ista, samo se metodi borbe menjaju. Lenjn nam je pokazao pravi put i svi koji su uspešno srušili kapitalizam su ga sledili. Nažalos,t danas postoje lažne komunističke partije koje su  uplašene pred silom kapitalističke države, nisu sposobne za klasni otpor i ptihvataju razna uslovljavanja buržoazije. Njih treba, kao što je to uradio Lenjin, eliminisati iz komunističkog pokreta, jer su kapitulantske, jer im je buržoaska sredina postala prirodna sredina i biju već unapred izgubljenu bitku po pravilima i unutar kapitalističkog sistema. Komunisti Srbije zato stalno podsećaju javnost da je u NOB-u i Socijalističkoj revoluciji u Jugoslaviji poginulo 50 000 članova partije, 70 000 skojevaca I isto toliko kandidata za partiju i zato nikada nećemo odustati od revolucionarnog rušenja kapitalizma.

Komunisti Srbije su opredeljeni za večni mir na planet,  pošto su svi njeni vojnosposobni članovi učestvovali u ratovima 1991-1995. godine braneći socijalizam i Jugoslaviju i u ratu sa NATO paktom 1999, te su na svojoj koži osetili sve užase rata. Da bi do mira došlo kapitalizam mora biti srušen, jer će neofašistička buržoazija pod vođstvom SAD i u budućnosti stvarati nova ratna žarišta. Rat je najbolji biznis i donosi najveći profit. Vojna industrija je najprofitabilnija ekonomija i zato bogataši i sa istoka i sa zapada  ulažu milione u nju, pošto za njih pare ne “smrde”. Gledamo svakodnevno tragedije ljudi sa ratnih područja. Moramo, i to što pre, osvetiti svaku dečiju suzu i svaku žrtvu iz područja zahvaćenih ratovima.

Zato koristimo priliku da posebno pozdravimo komuniste koji se danas sa oružjem u ruci bore za slobodu i socijalizam.

 

ŽIVEO SVETSKI KOMUNISTIČKI POKRET!

ŽIVELA NOVA KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA!