KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Kao i svake godine tako i ovog 1.maja,aktivisti partije”Komunisti Srbije”,pridružili su se protestu radnika na Trgu Marksa i Engelsa.Iako su organizatori protesta potkupljeno sindikalno rukovodstvo,naša partija je pružila podršku obespravljenim radnicima u Srbiji.Pored nas protestu su prisustvovali i aktivisti SKS,NKPJ,Marksističke organizacije”Crveni” i Marks 21.
Položaj radnika u Srbiji je katastrofalan,70% radnika ima platu ispod 300 eura,20% radnika od 300 do 500 eura,7% radnika od 500 do 700 eura a 3% preko 700 eura.Zato su radnici u Srbiji najsiromašniji u Evropi.Skup je organizovan na Trgu Marksa i Engelsa a zatim je organizovana šetnja do spomenika Dimitrija Tucovića.Komunisti su uzvikivali parole “Bando buržujska”, ” Ni Vučić ni DOS,već vlast narodnog fronta”itd.
Komunisti Srbije su poručili radnicima da će njihov položaj biti sve gori,dok se ne uključe u borbu protiv kapitalizma zajedno sa komunistima.